Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rybářský řád

Rybářský řád:

ke stažení:http://revirgrado.wbs.cz/rad_grado_2012.doc

 

Revír Grádo 4110139 je místního významu, voda mimopstruhová.

Rybolov platný pouze na povolenky vydané MO ČRS Čelákovice.

Výkon rybářského práva se provádí dle rybářského řádu a úprav
pro tento revír.

 

Rybolov se provádí dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. a úprav pro tento revír:

 

1.    Všeobecný zákaz lovu platí od 1. 1. do 31. 3.

 

2.    Denní doby lovu

       listopad, prosinec            od 7 hodin               do 18 hodin

duben, září a říjen            od 5 (6) hodin         do 21(22) hodin

květen až srpen               od 3 (4) hodin         do 23 (24) hodin

      v závorkách je uveden letní čas

 

3.    Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovenou délku

 

       kapr   45 cm                    tolstolobik 60 cm         bolen 40 cm
       amur  60 cm                    úhoř 50 cm
                 lín 35 cm
       štika   60 cm                   candát 50 cm             sumec 70 cm
       siven amer. 25cm             pstruh duhový 25 cm

 

4.   Lov ryb smí být prováděn jen způsobem, odpovídající  řádnému výkonu rybářského práva a ochrany živočichů

     

5.   Hájení jednotlivých druhů ryb:

      kapr                  do 31. 3.

      štika                  do 15. 6.

      candát              do 15. 6.

      sumec              do 15. 6.

      Lov nástražních ryb do čeřínku povolen od 15. 6.

 

Hospodář organizace doporučuje nevracet zpět do revíru sumce velkého (silurus glanis), pokud má stanovenou míru a není

hájený a to z důvodu jeho přemnožení.

 

6.  Lov na mrtvou a živou rybku se povoluje od 16. 6. Přívlač je zakázána

 

7. Zakazuje se lov z lodí a jakýchkoliv jiných plovoucích zařízení, jakož i zavážení a zaplavávání krmení, návnad a

nástrah. Výjimku z tohoto zákazu tvoří pouze lov sumce na bójku v období od 16. 6.

Zákaz lovu je z lávky a v rybím útulku na obou koncích Gráda (je označeno tabulkami).

 

8.  Před započetím lovu je lovící povinen zapsat datum příchodu  (lovu) do úlovkového lístku (ÚL).

Po ulovení a ponechání si vyjmenované ryby (viz. bod 9), musí být její druh a velikost zapsán ihned do ÚL. Ostatní ryby

budou zapsány před odchodem od vody! Pokud lovící nedosáhne úlovku, proškrtne

kolonku zaznamenaného dne. Na revíru platí tzv. K-70 – Kapr větší než 70cm(včetně), se musí s maximální šetrností a

bez prodlení vrátit zpět do revíru, kde byl uloven a do úlovkového lístku se zapíše druh, hmotnost, míra

a VV (vráceno vodě).

Platí povinnost použití podběráku!

 

9. Počet ulovených a ponechaných vyjmenovaných ryb je limitován takto:

 

kapr             1 ks/ den           3 ks za týden

štika             1 ks/ den           3 ks za týden

candát          1 ks/ den           3 ks za týden

amur            1 ks/ den           3 ks za týden

 

Lovící si smí ponechat v denním úlovku 2 ks vyjmenovaných ryb, ale pouze jejich kombinaci. V týdenním úlovku si smí

Ponechat pouze 3 ks vyjmenovaných ryb (popř. jejich kombinaci). V denním úlovku mohou být také 2 ks lososovitých ryb,

které lze kombinovat s ostatními druhy dle platného řádu-(viz.7kg). Ponecháním si ryby,  jejíž hmotnost přesáhne 7 kg

celkového úlovku, končí pro lovícího denní lov. Roční limit ponechaných vyjmenovaných ryb je stanoven na 30 ks.

 

10. Lov lososovitých ryb

Povoleným způsobem lovu lososovitých ryb je plavaná, položená a muškaření. Při lovu muškařením se použije 1 prut,

který je držen v ruce a udice, která je opatřena nejvýše dvěma návazci s jednoduchými háčky. Jiný prut nesmí být

nastražen. Za nástrahu se použije živý i mrtvý hmyz a umělá muška. Muškou se rozumí umělá nástraha imitující hmyz a

jeho vývojová stadia nebo jiné organizmy (vyjma rybek), která nesmí být vybavena doplňky zvyšující svým  pohybem

dráždivost pro ryby (vrtulka, plíšek, twistrový ocásek, apod.). Takto opatřené nástrahy jsou považovány za třpytku.

Přívlač je zakázána.

Při lovu zachovávají lovící mezi sebou vzdálenost alespoň 20m nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

 

11.  Děti do 15-ti let loví na dva pruty a nesmí lovit na živou rybku a zodpovídají za ně rodiče jejich zákonní zástupci.

 

12.  Do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky platí povinnost odevzdat povolenku s řádně vyplněným sumářem na určená sběrná místa.

 

13. Chování při lovu je v souladu s rybářským řádem ČRS. Na požádání rybářské stráže lovící předloží a umožní kontrolu

dokladů, vybavení a ulovených ryb. Poskytne podporu a pomoc kontrolním orgánům.

 

14. Přestupky proti řádu a stanovám ČRS, jakož i proti tomuto řádu budou řešeny dle jednacího řádu ČRS.

Za závažné přestupky hrozí nevydání povolenky pro příští rok a případně vyloučení z místní organizace ČRS.

          

15. Telefony na RS:

  Pavel Jindřich- 603 71 5678            Milan Krejčík- 605 008 745,

  Milan Karpíšek- 605 567 604,    František Kroutil- 602 126 418

  Petr Duník- 775 123 824,           Jiří Eichler- 777 172 067,

  Josef Krumpolec- 607 636 180

www.mo-crs-celakovice.wbs.cz

www.revirgrado.wbs.cz

   SMS infolinka MO ČRS Čelákovice – 775 992 067 

TOPlist